Op verzoek van Royal HaskoningDHV heb ik samen met business development managers van verschillende marktsegmenten lange-termijn marktplannen gemaakt. De plannen bestaan uit:

 • Samenstellen teams
 • Analyses (SWOT analyses intern en extern)
 • Bevindingen en conclusies
 • Ambitie, doelen en mogelijke strategische keuzes
 • Keuze voor te volgens strategie en detail acties per onderdeel
 • Interne communicatie van ambitie, doelen en acties
 • Invoeren maandelijkse overlegstructuren ter bevordering van de implementatie en betrokkenheid.

Voor sommige plannen zijn de strategieën ook al daadwerkelijk doorvertaald in sales & marketing tactieken en daadwerkelijke campagnes ter bevordering van lead-generatie of bijvoorbeeld het verhogen van de Royal HaskoningDHV naamsbekendheid in een markt.

Bijvoorbeeld: Om meer naamsbekendheid te creëren voor Royal HaskoningDHV in de UK Food & Beverage markt hebben we een Social Media campagne opgezet, inclusief:

 • Contentmanagement plan
 • 20+ LinkedIn en Twitter post and visuals
 • Food & Beverage website met landingspagina’s met cases, contactpersonen, downloads, etc.
 • Nieuwe brochure/story met het thema ‘High Performance Operations’
 • Deelnamen evenement FoodEx in de UK.

https://www.youtube.com/watch?v=s4wJ7Vkbk50